Klublicenc

  1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
  2. A szabályzat létrejöttének oka, célja

Az UEFA és az MLSZ által kialakított és működtetett klublicenc rendszer illetve jelen szabályzat célja, hogy

a,         egységes és transzparens követelményrendszer megteremtésével a sportszervezetek minden kritériumcsoport követelményének (sportbeli, infrastrukturális, személyi és adminisztratív, jogi, és pénzügyi) megfeleljenek, illetve e követelmények teljesítésével a labdarúgás színvonala emelkedjen;

b,         általában a labdarúgás támogatottsága növekedjen, a labdarúgás iránti érdeklődés és elkötelezettség emelkedjen, valamint célja továbbá, hogy az utánpótlás-játékosok képzése és nevelése folyamatos elsőbbséget élvezzen minden sportszervezetben;

c,         a sportszervezetek megfelelő szintű vezetésről és szervezetről gondoskodjanak;

d,         a sportszervezetek minőségorientált utánpótlás-csapatokat tartsanak fenn, gondoskodva az utánpótlás orvosi felügyeletéről, alkalmazzák a fair play szellemét a pályán és azon kívül egyaránt;

e,         a sportszervezetek támogassák utánpótlás-csapataikban futballozó játékosaik szakmai fejlődését, sportági képzését és elősegítsék nem csak szakmai fejlődésüket, hanem nevelésüket is;

f,         a sportszervezetek gondoskodjanak jól képzett, megfelelően kvalifikált szakemberek alkalmazásáról, az edzéseket az utánpótlás-csapatoknál is magasan kvalifikált szakemberek irányítsák;

g,         a sportszervezetek sportbeli infrastruktúrájának átalakításával a nézők és a média számára kellően ellátott, jól felszerelt és biztonságos létesítményeket biztosítson;

h,         a sportszervezetek gazdasági és pénzügyi lehetőségei javuljanak;

i,          a nemzetközi versenyeken való indulás folyamatossága a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyen az adott bajnoki évre;

j,          a pénzügyi fair-play, illetve a pénzügyi kritériumok kiemelt hangsúllyal legyenek kezelve a versenysorozatokban a teljes bajnoki idényben is;

k,         a nevezési feltételeknek történő megfelelés biztosítása.

 

Jelen szabályzat célja továbbá a pénzügyi fair play megvalósulása az UEFA klub tornákon illetve az MLSZ által szervezett versenyeken, így különösen:

l,          a sportszervezetek pénzügyi- és gazdasági adottságainak javítása, átláthatóságuk és hitelességük növelése;

m,        megfelelő hangsúlyok meghatározása a befektetők védelme érdekében, és annak biztosítása, hogy a sportszervezetek pontosan rendezzék a kötelezettségeiket az alkalmazottaik felé, az adó- vagy társadalombiztosítási hatóságok felé és más sportszervezetek felé;

n,         a pénzügyi fegyelem és racionalitás erősítése a futballban;

o,         a sportszervezetek ösztönzése, hogy versenyképes tevékenységeikből szerzett bevételeikre alapozva, mint gazdálkodó szervezet működjenek;

p,         a sportszervezetek ösztönzése a felelős költekezésre a hosszútávon megtartható pénzügyi eredményesség érdekében;

q,         az európai labdarúgás hosszú távú életképességének és fenntarthatóságának védelme;

r,          összességében nagyobb pénzügyi stabilitás elérése a sportszervezeteknél.

A fenti célok elérése érdekében az érintett sportszervezeteknek az előírt kritériumok meglétét kell igazolniuk a jelen szabályzatban leírt módon, a megfelelő licenckritériumok teljesítésével, illetve az ezen kritériumoknak történő folyamatos megfelelést kell biztosítaniuk.